Waarom visie

Waarom visie

 

‘The Great thing in this world is not so much where we are, but in what direction we are moving’ (Oliver Wendell Holmes).

Zonder visie ben je stuurloos: visie geeft je de juiste richting en biedt je een toetsingskader voor besluiten. Daarnaast geeft visie een handhaafbare voorsprong.

1   Zonder visie ben je stuurloos

In veel organisaties worden beslissingen en acties genomen zonder dat een scherp beeld bestaat van een gewenste eindsituatie. In het gunstigste geval heeft een dergelijke beslissing een positief effect, met een beetje pech een negatief effect. In beide gevallen rijst de vraag: ‘En nu?’ De organisatie is stuurloos.

‘If you don’t know where you’re going, you may end up somewhere else’ (Yogi Berra).

Strategisch plan is zinloos

Er zijn organisaties die een strategisch plan op schrift hebben gesteld. Dat plan is gebaseerd op de zogenaamde SZKB-analyse: wat zijn de Sterke en Zwakke punten van de organisatie en wat zijn de Kansen en Bedreigingen in de externe omgeving. Meestal worden sterke punten ingezet en zwakke punten verbeterd en gaat de organisatie inspelen op de kansen en bedreigingen. Op basis hiervan worden dan strategische doelen benoemd.

Helaas: kansen die zich morgen zullen voordoen, staan niet in het plan beschreven. Verder zijn de sterkten en zwakten van vandaag, niet relevant voor de sterkten en zwakten die morgen zullen gelden. Het strategisch plan verdwijnt in de kast, wordt niet gelezen en blijkt eigenlijk een tijdrovende zinloze exercitie te zijn geweest.

2   Visie is een toetsingskader voor besluiten

Échte strategie wordt bedreven door het al dan niet benutten van kansen die zich voortdurend voordoen. Hoe je moet omgaan met nieuwe kansen, dat staat niet beschreven in een strategisch plan dat in het verleden is opgesteld. Daar is visie voor vereist, visie op ‘Wie willen wij zijn in de toekomst!’

Visie is een toetsingskader voor besluiten. Elk besluit kan worden getoetst aan de visie: ‘Past het in de visie? Doen! Past het niet? Niet doen!’ Besluiten zijn logisch en in samenhang met elkaar. Met visie weten betrokkenen waar zij de organisatie naar toe helpen ontwikkelen.

‘Knowing where you’re going is all you need to get there’
(Carl Frederick)

3   Visie geeft een handhaafbare voorsprong

Een visie is een toekomstbeeld met een hoge ambitie, is uitdagend en geeft mensen enthousiasme en energie om die uitdagende toekomst te gaan realiseren. Met visie gaat een organisatie effectief communiceren en opereren: mensen hebben hun energie gebundeld en antennes gericht op kansen en nieuwe ideeën, zijn enthousiast om veranderingen door te voeren en nemen initiatief. Visie geeft een handhaafbare voorsprong.

‘We should all be concerned about the future because we will have to spend the rest of our lives there’ (Charles F. Kettering)

Do it 
 

‘We should all be concerned about the future because we will have to spend the rest of our lives there’
(Charles F. Kettering)

‘Imagination will often carry us to worlds that never were. But without it we go nowhere.’
(Carl Sagan)

‘You miss 100% of the shots you don’t take’
(Wayne Gretzky)

‘If you aim at nothing, you'll hit it every time’
(Zig Ziglar)

 ‘You can’t fall if you don’t climb.  But there’s no joy in living your whole life on the ground’
(Dr. Suess)

Yes, you can

 

‘Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve’
(Napoleon Hill)

‘Believe you can and you’re halfway there’
(Theodore Roosevelt)

‘If you can dream it, you can achieve it’
(Zig Ziglar)

‘If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it.’
(William Arthur Ward)