Helder rapporteren

Training Helder rapporteren

Hiermee gaan we aan de slag!

Hét programma om helder en overtuigend te communiceren

Van complexe informatie naar een gemakkelijk te begrijpen en overtuigende boodschap

Herkent u deze vragen?

 • Waarom leutert iedereen zo veel, vaag en onbegrijpelijk?
 • Waarom krijg ik mijn idee/product/advies niet overgebracht?
 • Hoe zorg ik er voor dat mijn boodschap wordt begrepen en opgepakt?
 • Hoe structureer ik mijn boodschap?
 • Welke informatie is essentieel, welke kan ik beter weglaten?
 • Wat voor plaatjes moet ik gebruiken?
 • Welke stijl moet hanteren: warm of wat meer confronterend?

Na het volgen van deze training weet u de antwoorden. U begrijpt wat uw toehoorder/klant wil weten, hoe u die boodschap op overtuigende wijze brengt en draagvlak krijgt voor uw ideeën. Uw advies/beleid/product op heldere wijze overbrengen wordt leuk!

Kenmerken van de training

De training kenmerkt zich door:

 • Tweedaagse training van telkens 09:30 tot 16:30 uur
 • Kleine groepsgrootte: negen tot maximaal zestien deelnemers
 • Inzichten en vaardigheden ontwikkelen en toepassen in oefeningen
 • Oefenen met eigen cases
 • Praktische en eenvoudig toepasbare tips & tricks
 • Werken in kleine subgroepjes van drie-vier deelnemers
 • maatwerkprogramma van 2 dagen

Resultaten

 • Heldere en gemakkelijk te begrijpen boodschappen
 • Overtuigingskracht
 • Respect
 • Gestructureerd en doelgericht naar topkwaliteit
 • Plezier in het opstellen van heldere boodschappen

Doelgroep

De training is speciaal bedoeld voor adviseurs, specialisten, onderzoekers, beleidontwikkelaars en account managers om hun advies, ideeën, product of beleid begrijpelijk en overtuigend over te brengen.

Programma   

  Een gemakkelijk te begrijpen / leesbare boodschap

  • Eerst de conclusie, dan de uitleg
  • Boomstructuur
  • Louter essentiële informatie (zo weinig mogelijk): ‘Wat, als ik dit weg laat?’, geen bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en hulpwerkwoorden
  • Gebruik van bullets, kaders, voetnoten, plaatjes (waarom en wanneer)

   

  Een overtuigende boodschap

  • Duidelijke conclusie / boodschap
  • Wat is de vraag / het probleem
  • Wat willen we in de toekomst (wensbeeld, visie)
  • Hoe gaan we dat doen: met welke maatregelen en wanneer
  • Heldere structuur argumenten waar geen speld tussen te krijgen is: voor- en nadelen, MECE, bronvermelding
  • Bij onduidelijke uitkomsten: scenario’s met kansen en risico’s

   

  Effectief communiceren in krachtenvelden

  • Stakeholderanalyse: invloed, belangen, vertrouwensrelatie
  • Boodschap afstemmen op belangen / informatiebehoeften
  • Juiste toonzetting: vaag / warm, concreet / zakelijk, scherp / confronterend

   

  Gebruik van plaatjes

  • Zoveel mogelijk, als die de boodschap beter uitleggen dan met tekst mogelijk is
  • Elk plaatje een nummer en concluderende titel
  • In de tekst verwijzen naar het plaatje

   

  Van getallen naar boodschap

  • Wat is de zin / onzin van een spreadsheet met getallen
  • Welke diagrammen zijn er voor welke boodschappen
  • Welke boodschap wil ik vertellen
  • Welk diagram kies ik

   

  Hoe nu succesvol verder

  • Persoonlijke leerpunten
  • Persoonlijk actieplan

   

  Data, investering en aanmelden

  Wil je meer weten over data, investering of aanmelden, klik dan op deze link