Visie

Visie

 

Visie is een helder beeld van een succesvolle toekomst van een organisatie (team, afdeling, bedrijf, instantie, sector). Het is een inspirerend toekomstbeeld dat betrokkenen willen realiseren: het is ambitieus en geeft richting en energie.

Daarnaast is visie een helder beeld van de mijlpalen die gerealiseerd gaan worden op weg naar verwezenlijking van de succesvolle toekomst. Deze mijlpalen worden ook wel Strategie genoemd. Hiermee wordt de realisering van de visie concreet en zien betrokkenen dat ze doelgericht bezig zijn hun visie te verwezenlijken.

Visie is essentieel. Daarom een nadere uitleg van:

The importance of imagination

 

‘Imagination is more important than knowledge’
(Albert Einstein)

‘Live out of your imagination, not your history.’
(Stephen Covey)

 ‘You have to dream before your dreams can come true.’
(A. P. J. Abdul Kalam)

‘Limitations live only in our minds.  But if we use our imaginations, our possibilities become limitless’
(Jamie Paolinetti)

‘Everything you can imagine is real.’
(Pablo Picasso)

‘I saw the angel in the marble and carved until I set him free.’
(Michelangelo)